WALICÓW NR 14. NIE MA PUSTKI

12 bram Waliców nr14 i 12 bram Jerozolimy. Nie ma pustki.

Bryła domu Waliców 14, okaleczona podczas Drugiej Wojny Światowej, jest inspiracją dla moich nowych prac malarskich na płachtach z płótna oraz instalacji z użyciem miedzi.

Sposób realizacji  pracy  twórczej ma to do siebie, że wychodząc od pierwotnych założeń, autor musi reagować na pojawiające się nowe elementy, nowe bodźce. Rezultat końcowy z reguły odbiega od tych założeń. Gdyby tak nie było, pracy nie można by było przypisać charakteru twórczego.

Pretekstem  do  podjęcia  mojej  pracy  był zachowany fragment oryginalnej Warszawy u zbiegu ulic Waliców i Pereca (dawniej Ceglanej). Największe wrażenie zrobiła na mnie kamienica Waliców nr14, która jest zapisem dramatycznej historii Warszawy lat czterdziestych (Getto w Warszawie i Powstanie Warszawskie). Ten zapis w sferze materialnej jest czytelny. W sferze niematerialnej jest trudniejszy do odczytania.

Moja praca jest próbą odczytania części niematerialnej przy pomocy warsztatu artystycznego. Początkowo starałam się o bezpośrednie działanie artystyczne w skali naturalnej na miejscu. Jedną z prób był performance na Festiwalu Singerowskim w sierpniu 2018 roku.

Często przed budynkiem Waliców nr14 kontemplowałam moje motto: „nie ma pustki”. Nie zdawałam  sobie wtedy sprawy, że stałam w nieistniejącej fizycznie bramie do posesji Waliców nr14. W bramie przez którą ludzie przechodzili w różnych okolicznościach…

Ta nieistniejąca brama stała się dla mnie najważniejszym elementem kamienicy.

Pierwsza część  mojej pracy to 12 symbolicznych bram.

Są to prace w formie płacht na płótnie. Płachty wielkości 230cm x 180cm są rozcięte i stanowią rodzaj 12 dyptyków. To są symboliczne  Bramy dla Waliców nr14.

Dopełnieniem tej części pracy jest abstrakcjny model przestrzenny dwunastu bram. Tworzywem jest kamień, patynowana miedź i mosiądz.

Mit i rzeczywistość składają się w całość.

 

Brama miała i ma bardzo bogatą symbolikę w kulturze. Zainteresowały mnie opisy 12 Bram Jerozolimy na zwojach z Qumran. Zwoje z Qumran  uległy częściowemu zniszczeniu i teksty są do odczytania we fragmentach, ale mimo tego dają całość obrazu, podobnie jak budynek Waliców nr14.

Moja interpretacja zwojów z Qumran stanowi drugą część mojej pracy.

Intencją jest połączenie idei bramy z jej zapisem na zwojach.

Bramy po stronie wschodniej: Brama Syneoma, Brama Lewiego, Brama Judy.

Bramy po stronie południowej: Brama Beniamina, Brama Józefa, Brama Rubena.

Bramy po stronie zachodniej: Brama Gada, Brama Zebulona, Brama Issacha.

Bramy po stronie pólnocnej: Brama Dana, Brama Nettalego, Brama Aszera.

Tworzywem dla drugiej części mojej prac jest blacha miedziana i mosiężna, patynowana według własnej techniki.

W trakcie pracy musiałam rozszerzyć swoje działanie modyfikując tytuł Waliców nr14 nie ma pustki, na tytuł

12 bram Waliców nr14 i 12 bram Jerozolimy.

Nie ma pustki.

 

EWA TRAFNA

Zobacz moje filmy

DOWIEDZ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ!