NEGEV

EWA TRAFNA

Stanęły pomniki w Jedwabnem

W Jedwabnem ustawiono i odsłonięto w sobotę pomniki na cmentarzach wojennym i żydowskim.

Jeden pomnik przedstawia betonowy prostopadłościan ze spaloną drewnianą macewą, zaś drugi jest z piaskowca w kształcie macewy (żydowskiej płyty nagrobnej). Autorką projektów obu pomników jest Ewa Trafna.

Na betonowym bloku umiejscowionym na cmentarzu wojennym między obiema mogiłami, które wyznaczają wiecznie zielone rośliny, znajduje się fragment modlitwy za zmarłych w językach polskim, hebrajskim i jidisz. Jest to ustalony tekst informujący, że jest to miejsce poświęcona pamięci Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci, zamordowanych i spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941 roku. We fronton tego pomnika wtopione są czarne deski wycięte w kształt macewy, bez żadnych napisów. Na tylnej ścianie, po zakończonym przez Instytut Pamięci Narodowej, śledztwie pojawią się nazwiska ofiar.

Na bloku piaskowca, umieszczonym tuż za furtką kirkutu (żydowskiego cmentarza) wyryto napis – Cmentarz żydowski w Jedwabnem założony w XIX wieku, miejsce wiecznego spoczynku Żydów z Jedwabnego i okolic – groby Żydów zamordowanych 10 lipca 1941 roku. Cześć ich pamięci. Tu we wtorek modlić się będą przybyli na uroczystości rocznicowe rabini.

Ustawianie pomników to ostatni etap prac nad nowym upamiętnieniem miejsca pogromu w Jedwabnem, który miał miejsce 10 lipca 1941 roku. We wtorek odbędą się tam uroczystości związane z 60. rocznicą tej zbrodni.(ck,mis)

EWA TRAFNA

We wrześniu 2001 roku podjęto Uchwałę w sprawie budowy i lokalizacji pomnika

We wrześniu 2001 roku podjęto Uchwałę w sprawie budowy i lokalizacji pomnika, a także ogłoszono Międzynarodowy Konkurs na projekt pomnika Janusza Korczaka. Jury, pod przewodnictwem prof. Adama Myjaka (ASP Warszawa), w składzie: prof. Stanisław Wieczorek (ASP Warszawa), prof. Marek Budzyński (ASP Warszawa), Szymon Szurmiej (Dyrektor Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie) przy wsparciu doradców: Marka Weba (Institute for Jewish Research NY) i Leny Benoualid (architekt z Izraela), zakwalifikowało do drugiego etapu sześć spośród trzydziestu nadesłanych prac. Autorami wybranych projektów byli: Ewa Trafna, Zbigniew Wilma i Bohdan Chmielewski, Małgorzata Olkuska, Stefan Dousa, Marian Konieczny i Magdalena Walczak. W listopadzie 2002 r. Jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody projektom: Magdaleny Walczak oraz Zbigniewa Wilmy i Bohdana Chmielewskiego. Komitet Budowy Pomnika w styczniu 2003 r. wybrał do realizacji koncepcję Drzewo autorstwa Bohdana Chmielewskiego i Zbigniewa Wilmy.

EWA TRAFNA

Zobacz moje filmy

DOWIEDZ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ!